Đấu hồn

Giới thiệu


Đấu hồn là một trong những tính năng hỗ trợ các Nhân sĩ nhằm tăng cường các chỉ số thuộc tính cơ bản. Thông qua việc nâng cấp Đấu hồn, Nhân sĩ có thể nâng cao các chỉ số như HP, Công, Thủ, đồng thời nâng cao chiến lực của bản thân.


Nâng cấp


- Mỗi loại đấu hồn có 5 tầng, mỗi tầng gồm 10 huyệt vị. Nâng cấp đủ 10 huyệt vị mới có thể chuyển sang tầng kế tiếp.

- Nguyên liệu tiêu hao: Điểm đấu hồn – có thể thu thập được thông qua các hoạt động Thế giới.

- Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 49Mã Gifcode: HẾT GIFTCODE

Close beta: 10h - 14/04/2015

Like Fanpage Tiên Kiếm để nhận quà tặng hàng ngày