Nữ oa thí luyện


 • Giới thiệu: Nữ oa thí luyện là nơi người chơi sẽ tham gia thí luyện tại các phụ bản nhỏ như: Túy mỹ nhân, Dương phủ khố, câu cá... với mỗi thí luyện đem lại cho người chơi những trải nghiệm khác nhau...


 • Túy mỹ nhân
 • Thời gian: Mở hàng ngày.


 • Click nút khiêu chiến để tiến hành khiêu chiến Túy mỹ nhân
 • Cứ đánh thắng 3 tầng, người chơi sẽ nhận được 1 lần lật thẻ và được gặp Túy mỹ nhân.
 • Với các tầng đã qua, người chơi có thể càn quét nhanh để qua ải
 • Khi trở thành Vip, người chơi có thể mua nhiều lần reset. Vip 7 trở lên có thể mở thẻ hoàng kim.
 • Phần thưởng: Đá khảm nạm


 • Dương phủ khố
 • Thời gian:  Mở hàng ngày
 • Tham gia Dương phủ khố, yêu cầu người chơi thu thập rương, khi thu thập đủ mục tiêu sẽ qua ải
 • Người chơi phải đạt cấp độ tương ứng của ải, vượt qua ải mới có thể khiêu chiến ải sau. • Phần thưởng: Kinh nghiệm, đá cường hóa. 
 • Cửu lạc hà đồ
 • Thời gian: Mở hàng ngày
 • Cửu lạc hà đồ là phụ bản câu cá, phải câu đủ số cá, đạt mục tiêu mới có thể qua ải. • Trong  phụ bản câu cá có 3 loại đạo cụ: Hoàn mỹ, Cố định, Thêm giờ.
 • Người chơi khi đạt cấp độ tương ứng và đã qua ải mới có thể khiêu chiến ải sau.
 • Phần thưởng: Kinh nghiệm, nguyên hồn
 • Thần đô hải
 • Thời gian: Mở hàng ngày.
 • Phụ bản tiêu diệt Hại trùng nhận điểm, Hại trùng chạy mất trừ điểm, tiêu diệt ích trùng trừ điểm, ích trùng biến mất nhận điểm.
 • Có xác suất ra Hại trùng, thực vật mới. • Phần thưởng: Vượt ải thành công sẽ nhận được điểm Kinh nghiệm, chân khí.


Mã Gifcode: HẾT GIFTCODE

Close beta: 10h - 14/04/2015

Like Fanpage Tiên Kiếm để nhận quà tặng hàng ngày