Bình luận Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Hoàng Kim Võ Lâm 1

Đánh giá Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Hoàng Kim Võ Lâm 1 là chủ đề trong nội dung hiện tại của Tiên Kiếm. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.

Trong võ lâm truyền kỳ có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như: nhiệm vụ môn phái, nhiệm vụ dã tẩu,… đặc biệt là nhiệm vụ hoàng kim,… Vậy bạn đã biết cách thực hiện hay chưa?

Bài viết hôm nay gamecua8x.com sẽ hướng dẫn cách làm nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 chính tuyến và phụ tuyến chi tiết nhất mời anh em tham khảo:

Cách nhận nhiệm vụ hoàng kim

Bạn đến các thôn trấn tìm NPC Long Ngũ để nhận nhiệm vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ chính tuyến tại NPC Long Ngũ trong hành trang sẽ có túi đựng thư giới thiệu đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, mở thư Long Ngũ gửi cho bạn ra đọc

Nhiệm vụ hoàng kim jx1 sẽ chia làm 3 phe: Chính phái – Trung phái – Tà phái

Khi bạn đạt đến level 20 là có thể làm

Có thể làm nhận làm 3 loại nhiệm vụ cùng lúc để tiết kiệm thời gian

nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

Chuỗi nhiệm vụ hoàng kim – Chính Phái <Bí mật Tầm Long Hội>

Điều Kiện: Cấp 20

Cấp 20 :

– Đến thành thị Đại Lý để tìm gặp Lý Mạc Sầu (182,198)

– Đối thoại xong với Lý Mạc Sầu, nhập toạ độ (204,186) để di chuyển ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

– Sau khi hạ được Lý Mặc Sầu bạn quay trở lại Đại Lý tìm gặp Mạc Sầu.

Cấp 30 :

– Đi xa phu đến Thành Đô và tìm gặp Công Tử Tiếu (403,319)
– Đi đến Dược Vương Động tầng 1 để đánh bại Mãnh Phàm (192,207). Cách di chuyển: từ Phượng Tường => qua Long Môn Trấn -> đến Dược Vương Động tầng 1
– Sau khi tiêu diệt quay về thành Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40 :

– Đến thành thị Dương Châu để tìm gặp Hạ Vô Thư (212,195)
– Sau đó đến Điểm Thương động tầng 3 để đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190). Cách di chuyển: từ Đại lý => qua Điểm thương sơn => đến Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3
– Sau khi đánh bại Tả Đao Hiệp quay về Đại Lý giao cho Lý Mạc Sầu.

Cấp 50 :

– Đến thành thị Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)
– Sau đó đến Hưởng Thủy Động đánh Oán Độc (264,207). Cách di chuyển: từ Thành Đô => qua Thanh Thành Sơn => đến Hưởng Thuỷ Động
– Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về Lâm An gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60 :

– Đến thành Tương Dương => di chuyển đến Nha Môn Tương Dương và đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195)
– Sau khi tiêu diệt Thần bí thương nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.
– Về gặp Long Ngũ (tại các thôn ) => nhấp vào để trò chuyện với Long Ngũ => Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 => Hoàn thành nhiệm vụ

Chuỗi nhiệm vụ hoàng kim – Trung Lập < Câu chuyện Lâm Uyên Nhai >

Điều Kiện: Cấp 20

Cấp 20:

– Đến thành thị Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đi đến La Tiêu Sơn đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172). Cách di chuyển: từ thành Lâm An => qua Long Tuyền Thôn => đế La Tiêu Sơn
– Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng

Cấp 30 :

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199). Cách di chuyển: Từ Phượng Tường => qua Long Môn Trấn => qua Côn Lôn Phái => đến Khoái Hoạt Lâm
– Đánh bại Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Băng

Cấp 40 :

– Đến thành Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84). Cách di chuyển: từ Đại Lý => đến Thúy Yên Môn
– Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động đánh bại Từ Tự Lực (181,214). Cách di chuyển: từ Thành Đô => qua Kiếm Các Tây Nam => đến Kinh Hoàng Động
– Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50 :

– Đến thành thị Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến Thiên Vương Bang gặp Độc Điếu Tẩu (205,199). Cách di chuyển: từ thành Tương Dương => qua Ba Lăng Huyện => qua Bến tàu => gặp Thuyền phu => đi đến Thiên Vương Đảo
– Đến Mê cung Động Đình Hồ nằm trên Thiên Vương Đảo luôn, sau đó tìm và đánh bại Độc Tiếu Tẩu (199,206)
– Sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 60 :

– Đến thành Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến Thiếu Lâm Tự gặp Đại sư Không Tịch (221/177). Cách di chuyển: từ thành Biện Kinh => đến Thiếu Lâm Tự
– Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại sư
– Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp Phó Nam Bang.
– Về gặp lại Long Ngũ (ở các thôn ) => nhấp vào Long Ngũ để trò chuyện => chọn Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 => Hoàn thành nhiệm vụ.

Chuỗi nhiệm vụ hoàng kim – Tà phái < Long Khí Chi Hoạ >

Điều Kiện: Cấp 20

Cấp 20:

– Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi (215,198). Cách di chuyể: từ thành Biện Kinh => đến Chu Tiên Trấn
– Sau đó đi đến thành Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
– Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông. Cách di chuyển: từ thành Tương Dương => đến Phục Ngưu Sơn
– Sau khi lấy được Kim Phật quay về Lâm An gặp Thái Công Công
– Tiếp đến về Chu Tiên Trấn gặp lại Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30 :

– Đến thành Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194 )
– Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246). Cách di chuyển: từ Thành Đô => đến Thanh Thành Sơn
– Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi
– Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đến Long Tuyền Thôn gặp Phó Lôi Thư (199,203)
– Lên đường đến Ngũ Độc Giáo gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại. Cách di chuyển: từ thành Lâm An => Long Tuyền Thôn => Ngũ Độc Giáo
– Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư

Cấp 40 :

– Đến Võ Đang, đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194). Cách di chuyển: từ thành Tương Dương => đến Võ Đang Phái
– Sau đó đến Thục Cương Sơn tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200). Cách di chuyển: từ thành Dương Châu => Thục Cương Sơn
– Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.
– Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư
– Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)

Cấp 50 :

– Đến thành Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
– Sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh
– Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191). Cách di chuyển: từ thành Lâm An => qua Long Tuyền Thôn => đến Nhạn Đãng Sơn
– Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về Biện Kinh gặp Trần Tam Bảo (219,187)
– Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189)
– Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199). Cách di chuyển: từ thành Biện Kinh => qua Thiên Nhẫn Giáo => qua Tầng thứ 2 trái hay phải đều được => đến Tầng thứ 3
– Tiếp dến đi Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251 280). Cách di chuyển: từ thành: Phượng Tường => Long Môn Trấn

Cấp 60 :

– Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280)
– Đi lên Linh Cốc Động đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196). Cách di chuyển: từ thành Dương Châu => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
– Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280).
– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) => nhấp vào Long Ngũ => Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 => Hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng nhiệm vụ hoàng kim

  • Đồ Kim Phong ( không khóa )
  • Đồ Thiên Hoàng ( không khóa)
  • Tiên Thảo Lộ ( không khóa )
  • Thiên Sơn Bảo Lộ ( không khóa )

Với những hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim phụ tuyến võ lâm 1 trên sẽ giúp anh em thuận lợi hơn và hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

Hướng dẫn nhiệm vụ khác: