Tìm hiểu Tiến Cúc Động lưu rương ở đâu? đi đường nào?

Nhận định Tiến Cúc Động lưu rương ở đâu? đi đường nào? là ý tưởng trong content hiện tại của blog Tiên Kiếm. Đọc bài viết để biết đầy đủ nhé.

Thông thường trong các phiên bản võ lâm truyền kỳ 1 lậu thì số lượng map 9x là nhiều nhất so với map 7x hay 8x, một số cái tên quen thuộc như Trường Bạch Sơn Nam/Bắc, Sa Mạc Đại Biểu, Tiến Cúc Động, Dược Vương Động tầng 4. Nếu như các bạn muốn biết vị trí lưu rương thì có thể đọc qua bài viết điểm lưu rương võ lâm 1 mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó, còn trong bài viết này sẽ gửi đến game thủ điểm lưu rương của Tiến Cúc Động Mật Cung cùng một số map 9x khác.

Tiến Cúc Động lưu rương ở đâu

Câu hỏi 1: Tiến Cúc Động lưu rương ở đâu?

Trả lời: Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Cách lưu rương: Nếu như bạn muốn lưu rương để train tại Tiến Cúc Động thì hãy di chuyển đến Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn, sau đó tìm đến và mở rương đồ lên là xong, có thể chạy bộ hoặc sử dụng Thần Hành Phù đến Tiến Cúc Động, nếu muốn về thành sử dụng Thổ Địa Phù, muốn quay lại động hãy đến Xa Phu “quay lại điểm cũ”.

Câu hỏi 2: Tiến Cúc Động đi đường nào?

Trả lời: Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động

Một số map 9x khác:
– Trường Bạch Sơn Bắc lưu rương tại Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
– Trường Bạch Sơn Nam lưu rương tại Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
– Khỏa Lang Động lưu rương tại Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
– Sa Mạc Mê Cung 1 lưu rương tại Lâm An
– Sa Mạc Mê Cung 2 lưu rương tại Lâm An
– Sa Mạc Mê Cung 3 lưu rương tại Lâm An
– Phong Lăng Độ lưu rương tại Ba Lăng Huyện
– Mạc Cao Quật lưu rương tại Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
– Dược Vương Động tầng 4 lưu rương tại Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
– Cán Viên Động Mê Cung lưu rương tại Dương Châu, Đạo Hương Thôn
– Tuyết Báo Động Tầng 8 lưu rương tại Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Xem thêm: