nhiệm vụ sư đồ phong thần

Đang xem: Nhiệm vụ sư đồ phong thần

Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm cày cấp cũng như cày tiền game phong thần cho những bạn nào mới chơi hay chơi lại và muốn kiếm cho mình 1 khoảng thu nhập và đam mê với game này:

MỞ ĐẦU: CÁC NHIỆM VỤ KIỀM ĐỒ FULL CHO MỌI NGƯỜI
Chào mọi người! Sau đây mình sẽ chia mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút ít về kinh nghiệm kiếm đồ của mình. Áp dụng cho tất cả các phái nhé.

Xét 2X
– Chân, Đai, Đầu kiếm được nhờ nhiệm vụ Thu thập Đại phu tân thủ thông. Hên xui nhưng cấp nhỏ làm thì tỷ lệ ra cao hơn.
– Phi phong và Áo : Có thể kiếm qua nhiệm vụ Giải Nguy (cấp 21) – Đại phu tân thủ thôn. Nếu nó cho FF thì bạn mua áo ở ngoại hoặc săn boss Cửu linh Tam sơn sẽ có

XÉT 4X : CÁC BẠN NHỚ LÀM ĐÚNG THEO MÌNH CHỈ THÌ MỚI ĐC ĐỦ XÉT.
Mũ: nhiệm vụ sư đồ
Đai: nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Chân: nhiệm vụ VTT cấp 2
Phi phong và Áo làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả – Ứng tiêm thương
Lưu ý: Khi làm nhiệm vụ này: làm thành công 10 lần mới đc 1 món đồ 4x, cấp 37 nó mới nhận đồ – dưới 37 là nhận kinh nhiệm. KHUYÊN: Đầu tiên bạn phải chọn lấy FF sau đó bạn mới chọn lấy Áo. Nếu lần đầu bạn chọn Áo thì lần sau nó vẫn cho Áo.
=> Nhiệm vụ Hộ hoa đến cấp 50 là hết.

XET 6X
Chân + Đai + Mũ làm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long cát công chúa – Diêu trì
Phi phong: làm nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Áo: làm Nhiệm vụ VTT 5.

XET 8X:
Mũ : nhiệm vụ Thiên cương hồn
Chân: nhiệm vụ 85
ÁO: nhiệm vụ VTT cấp 8
Đai: nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Phi phong: nhiệm vụ Chiến trường Thương – Chu (Không biết có mở không)
….
Góp ý: Cấp 8X 9X thì rất ít game thủ mặc nguyên xét Full 5 món. Họ thường kết hợp như sau:
Đạo sĩ : Chân + mũ + đai thông thiên + FF Thái ất + áo cam 7x.
Di nhân: Áo + đai + mũ Lam điêu + FF giác thú + chân thông thiên (đạo sĩ)
Giáp sĩ: Mũ + áo + đai + chân Khai thiên + FF Tinh cang.

XET 10X:
Chân: nhiệm vụ 92
Đai: Nhiệm vụ Tống Tửu ( NV này có thể làm đc 3 món: Chân, đai, đầu)
Đầu : Nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Áo: Nhiệm vụ Đông Doanh
Phi phong : Nhiệm vụ VTT cấp 10.
————————-
Chương 1: CÁCH CÀY CẤP ÍT TỐN TIỀN.

Mở F11 bạn sẽ nhìn thấy 2 mục để biết nhiệm vụ:
mục ĐIỂN NHIỆT là nhiệm vụ tuần hoàn
mục DẪN PHỤ là nhiệm vụ hỗ trợ theo từng cấp.
TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 12 : Làm các nhiệm vụ xung quanh tân thủ thôn của mình, vào PT mở chế độ bình quân thì EXP sẽ được hưởng từ người khác đứng gần. Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 12 ĐẾN CẤP 19: 
Cấp 12 : Có nhiệm vụ Thu thập ở Thủ Khố.
– Hướng dẫn nhiệm vụ thu thập: Tìm kiếm 10 nguyên liệu (2 loại) theo yêu cầu của Thủ Khố. KHUYÊN: Nên tạo nhiều acc nhỏ làm lấy nguyên liệu và trả nhiệm vụ sau 3phút khi hết hỗ trợ – lưu ý: Nhiệm vụ thu thập từ cấp 12 đến cấp 26 là hết cho EXP, trên cấp 26 chỉ cho liễu mộc.
Cấp 15 : Nếu bạn có sư phụ thì có thể đến võ sư của phái mình nhận nv Trừ yêu
Cấp 16: Có thêm nhiệm vụ Giáo huấn ở Tạp hóa thương
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

CẤP 20 ĐẾN CẤP 25: Nhiệm vụ chủ lực: Thu thập tân thủ, Giáo huấn, Quay càn khôn, Hộ hoa sứ giả.
– Hướng dẫn làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả: Nhận ở Ứng tiêm thương triều ca, bạn có thể tổ đội hoặc làm một mình tùy ý. Ngày tối đa 5 lần (2 lần miễn phí và 3 lần mất nguyên liệu thu thấp 10cái/1lần). Làm 10 lần sẽ đc 1 món 4X (tham khảo ở phần kiếm đồ để biết rõ hơn)
KHUYÊN: Nên chọn Như hoa ở Mục dã.
– Cấp 25: có thêm nhiệm vụ Bảo thương – đi buôn 
KHUYÊN: Từ cấp 25 đến cấp 40 nên làm ở Triều ca vì nó là khu vực địa lý gần các điểm khác.
– Cấp 25 bắt đầu xuất hiện NV chủ tuyển riêng cho từng phái
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

CẤP 26 ĐẾN CẤP 29: Nhiệm vụ chủ lực: Bào thương, Hộ hoa sứ giả, Quay càn khôn, Giáo huấn.
Cấp 29: Nếu đã bái sư có thể nhận nhiệm vụ thám hiểm Hoang mạc (Thổ hành tôn)
LƯU Ý: NẾU BẠN CHỊU KHÓ LÀM NHIỆM VỤ TRONG BẢNG DẪN PHỤ Ở F11 THÌ NGÀY ĐẦU TIÊN CÓ THỂ LÊN CẤP 30 ĐẤY.

TỪ CẤP 30 ĐẾN CẤP 35: Nhiệm vụ chủ lực: Bào thương, Hộ hoa sứ giả, Quay càn khôn, VTT, Thám quân, Thiên thụ.
– Cấp 30 nhiệm vụ VTT thổ: Hướng dẫn: Đến Thiên hùng Triều ca nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ xoay vòng từ dễ đến khó. KHUYÊN: Nên vào tổ đội để tái lập nhiệm vụ (cả đội cùng làm chung 1 nhiệm vụ ban đầu).
– Cấp 35 Nhiệm vụ Thiên thụ ở Nhị lang thần->Tỳ bà triều ca.
Hướng dẫn: Cần 2 liễu mộc lên Nhị lang thần đổi hạt thần bí, tiếp về triều ca gặp Tỳ Bà để đổi mầm cây. Cách làm:
Tưới nước: Linh bảo đại pháp sư (ngọc hư cung) cần : 6 loại thu thập khác nhau – mỗi loại 10 cái hên xui.
Bón phân: Cao giác (xi vưu mộ) cần : 4 loại tứ tượng – mỗi loại 10 cái hên xui.
Bắt sâu: Sùng ứng bưu (sùng thành doanh) cần 1 pháp bảo 1x bất kỳ
NV tối đa đc 5 bước tùy ý chọn. Mấy ngày đầu thì nên tưới nước cả 5 lần vì nếu nhận bón phân nó bắt tìm tứ tượng thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết.
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.
Cấp 35 có thêm nhiệm vụ chủ tuyến. Có thể vào bang nào có thành thị làm nhiệm vụ thành thị.
Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Đông hải – Na tra tây kỳ.

TỪ CẤP 36 ĐẾN CẤP 40: Nhiệm vụ chủ lực : Vận chuyển, Thám quân,Hộ hoa sứ giả, Thiên thụ, VTT thổ, thành thị.
– Cấp 40 có thêm nhiệm vụ Siêu độ ở Ân hồng Phong thần đài.
– Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Hiên viên – Hoàng thiên hóa.
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 41 ĐẾN CẤP 50: nhiệm vụ chủ lực: Vận chuyển, Thám quân, Hộ hoa sứ giả, Thiên thụ, VTT thổ, siêu độ , thành thị.
– Cấp 45: xuất hiện thêm 1 nhiệm vụ chủ tuyến.
– Cấp 49: Thêm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long cát công chúa Diêu trì – Kiếm đồ 6x.
Hướng dẫn nhiệm vu: Nguyên liệu : 1 trang bị trắng 6x (Mũ, Đai, Chân) + Mỗi loại tứ tượng 20 cái + 1 liễu mộc. Đến Long cát nhận nhiệm vụ và đi đánh quái theo bản đồ – hên xui cho đồ lục 6X.
– Cấp 50: Thêm nhiệm vụ Thu thập ở Tân miễn và Thất quải ở Thầy bói Tây kỳ:
Hướng dẫn nhiệm vụ Thu thập: Thu thập các nguyên liệu bất kỳ gồm: Thu thập 6 loại (10cái), Tứ tượng các loại (10 cái), Pb 1x, đồng thau (10cái) , liễu mộc…
Hướng dẫn nhiệm vụ thất quải: Cần 7 loại quẻ khác nhau đến gặp Thầy bói tây kỳ. Sau đó bạn sẽ nhận đc 1 mật tịch da dê, cứ theo mật tịch bạn sẽ tìm bản đồ để tìm (giống như tìm quẻ vậy). Hoàn thành nhiệm vụ về trả. (nhiệm vụ thất quải rất ngon nhưng tốn kém tiền mua quẻ)
Nếu bạn đã bái sư thì làm nhiệm vụ thám hiểm Băng xuyên..
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 51 ĐẾN CẤP 55: Nhiệm vụ chủ lực: Vận chuyển, thám quân, thiên thụ, thất quải, VTT thủy, siêu độ, thu thập, vận lương, thành thị.
Cấp 55 xuất hiện thêm nhiệm vụ Vận lương và 1 nhiệm vụ chủ tuyến.
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 55 ĐẾN CẤP 65 : nhiệm vụ chủ lực: Vận chuyển, Thám quân, Thiên thụ, Thất quải, VTT thủy , Siêu độ, Thu thập, Thành thị, Vận lương, Tứ tinh.
Cấp 60: nếu đã vào lãnh địa bạn có thể lên Phong thần đài gặp Văn thù quảng pháp thiên tôn để nhận nhiệm vụ Hộ đạo.
Hướng dẫn: 1 tuần 1 nhiệm vụ – đánh 30k con quái – nên tổ đội với người cùng bang – cố gắng song trong 1 tuần.
– Cấp 65 thêm nhiệm vụ Tứ linh – Thầy tướng số Triều ca hoặc Tây kỳ.
Hướng dẫn: bạn cần 1 tứ tinh (ép 4 loại tứ tượng) + 1 sơn thạch + tiền
Nhận nhiệm vụ và chạy đi đánh quái theo từng bản đồ từ tầng 1 đến tầng 5. Nó sẽ cho biểu tượng để bận nhận biết thời gian nhiệm vụ. tối đa là 10p.
KHUYÊN Nên làm ở tây kỳ vì làm ở triều ca nó cho chạy bản đồ Long cung thì phê.
Cấp 65 thêm 1 nhiệm vụ chủ tuyến.
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 65 ĐẾN CẤP 75 : Nhiệm vụ chủ lực: Vận chuyển,Thám quân, Thiên thụ, Thất quải, VTT, Siêu độ, Thu Thập, Vận lương, Tứ tinh, Thiên cương hồn, thành thị.
Cấp 75 thêm hiệm vụ thiên cương hồn – Ân giao Phong thần đài
Hướng dẫn: Cần 1 tứ tinh + 1 thu thập + tiền. Nó sẽ cho đi đánh quái để tìm thiên cương. Quái chỉ nằm ở 2 bản đồ Bích du cung và Khổn tiên cung.
KHUYÊN: Quái rất mạnh và không thể tổ đội, khi làm nhiệm vụ này bạn nên mua 1 ít lag trong F2 để hỗ trợ.
Cấp 70 và 75 sẽ có nhiệm vụ chủ tuyến

Cấp 85 Thêm nhiệm vụ Thiên cống ở Tinh quan triều ca.và 1 nhiệm vụ chủ tuyến.
—————-
Chương II: CÁCH CÀY CẤP CHO ĐẠI GIA TỪ 1 ĐẾN 3 NGÀY ĐẦU.
Cấp 1: Đầu tiên bạn phải trang bị cho mình những thứ như sau: Hồi thành phù siêu tốc để phù về thành cho nhanh, Dị ngoại phù để đi đến bản đồ mong muốn, một số lag hỗ trợ máu, stcb, kháng để tăng sức mạnh cho nhân vật ( lưu ý lag có thể tạm dừng khi không cần – lưu ý dưới cấp 55 chỉ mua đc 3 loại lag 4x/1 nhé). mua chân khí, thanh lộ để bơm máu và mana, Thần cầu phù để chạy cho nhanh…tất cả mấy thứ này ở F2 – tốn khoảng 50 cho lần đầu gặp mặt. Chỉ với 50x sẽ là điều khác biệt quan trọng với người chơi khác vì nó rút ngắn thời gian và tâm lý chủ động tốt hơn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Ban đầu bạn làm nv quanh tân thủ thôn để lên cấp 12 (nhiệm vụ trong F11 Điển Nhiệt và Dẫn Phụ)
NV thu thập cấp 12: bạn nên mua nguyên liệu của những chơi khác.
(nếu sever đã có lãnh địa thì bạn xin vào và mua mảnh sách trư hầu để cống hiến – cái này cấp lên như diều gặp gió)
Nhiệm vụ cấp 16: Giáo huấn bạn nên dùng Dị ngoại phù phù đến các bản đồ có quái đánh cho nhanh – trong quá trình làm nv giáo huấn bạn thường nhận được mật tịch đánh quái – cái này cũng ngon.
Chú ý: làm những nhiệm vụ ở bảng dẫn phụ trong F11. Đơn giản mà hiệu quả.
Khi làm nv bạn phải kết hợp với các hộ trợ mà mình mua ở F2 và nhớ làm nv trong bảng F11 dẫn phụ – để lên cấp 20 nhé. Nhớ mua skill để gia tăng công lực.
Cấp 20: qua triều ca quay càn khôn – bạn nên quay max luôn nhé – vì quay bạn sẽ đc tỉ lệ tiền – và cấp. quay max cấp của bạn khoảng 25 26 gì đó.
Lên cấp 25: Qua tạp hóa thương vận chuyển. Dùng phi mao phù chạy cho nhanh, dùng bào thương hồi thành phù để phù về khi mua đc hàng, nhớ là chạy max 7 lần và nhận kinh nghiệm nhân đôi khi nhận nhiệm vụ ( thứ 7 nếu bạn nhận nhân đôi thì sẽ là nhân 4)
Chạy max 7 lần bảo thương có thể lên cấp 30 rồi đấy – nếu chưa lên thì bạn làm thêm 1 chút nv Chủ tuyến và các nv dẫn phụ ở F11 nữa (Phu thê chẳng hạn)
Cấp 30: làm nv thám quân: cũng làm max 5 lần và nhận kinh nghiệm nhân đôi.
Dùng dị ngoại phù siêu tốc để làm.
Làm song nhiệm vụ thám quân có thể lên cấp 34 35 gì đó – khi đó nhiệm vụ trong bảng dẫn phụ rất nhiều bạn nên kết hợp để làm lên cấp 35.
Trong khi chơi bạn nên mua thú cưỡi – trang bị cho mình – nếu k có đồ lục thì có thể mua đồ trắng đeo.
Nếu trong thời gian lên cấp 31 mà đúng lịch đi VTT thổ thì bạn đi. Vào PT dùng hỗ trợ để làm nv như lag, máu, mana F2…. Và tái lập và tái lập… –chỉ đánh thiết trùng cho đến khi hết giờ. 
Cấp 35: có thêm nv thiên thụ – bạn sẽ mua thu thập và liễu mộc từ người chơi khác.
Chọn mần cây thần kỳ vì nó sẽ + thêm 4 điểm trưởng thành.
Lưu ý mới mở sever bạn nên tưới nước cả 5 lần vì nếu bạn chọn bón phân thì k có tứ tượng cho bạn đâu nhé – lúc đó có 10kxu cũng bất lực. đặc biệt chú ý.
Nếu hết nv để làm thì bạn nên dành thời gian mua quẻ của người chơi để đi tìm kho báu – tìm mảnh hồng thủy tinh để ép bikip. Nếu có nhiều tiền thi mua luôn.
Cấp 35 trở lên là có thể tập hợp anh em săn Cửu Linh ở Tam sơn rồi – con boss yêu thích nhất của các gamer từ sưa đến nay (rớt : bikip 3x, đò 2x, 3x, pb1x….)
THƯỜNG THÌ CÁC CAO THỦ SĂN CON BOSS NÀY THƯỜNG DÙNG FULL LAG F2 VÀ MÁU THUỘC LOẠI BÃO TÁ (3X/1BÌNH) .
Thật ra đến đây là được rồi – các nhiệm vụ khác bạn cũng làm theo kiểu max và chọn chế độ nhân đôi. (xoay càn khôn, vận chuyển, thám quân, VTT, thiên thụ, siêu độ, thu thập, thất quải, tứ tinh, thiên cương, nhiệm vụ thành thị, cống hiến mảnh sách…) các nhiệm vụ mình có nói rõ trong phần dành cho người chơi ít tiền.
Để trở thành một cao thủ điều kiện cần là : phải biết làm nv, săn boss, buôn bán xoay vòng. Nếu chỉ biết cào thẻ thì không bao giờ cho đủ.
Điều kiện đủ là giao lưu kết bạn, thương lượng, giúp đỡ người khác, lắng nghe, đầu óc tổ chức, lãnh đạo, phóng khoáng….cấm lừa đảo.
—————
Chương III: MỘT VÀI MẸO NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GAME.
1) Ép thú cưỡi hoàng kim 3 dòng cấp 1: bạn cần 100v mua con thú cưỡi hoàng kim cấp 1 ở thợ đồng tân thủ thôn của mình + 40v+1 liễu mộc đến thợ đồng ở Tây kỳ ép là bạn đã có một con thú ngon ăn rồi.
2) Phù về thành thị mong muốn : Bạn chỉ cần nhấp vào ông Thủ khố nơi mình muốn về để thiếp lập là được.
3) Nếu lỡ làm mất vật phẩm để làm nhiệm vụ chủ tuyến bạn đến nhà khảo cổ học Tây kỳ dùng 50 danh vọng để mua lại.
4) Luyện skill: 
Di nhân: Tổ đội càng đông càng lên Skill nhanh
Đạo sĩ và Giáp sĩ: xuất chiêu càng nhanh càng lên skill nhanh – tổ đội cũng k có tác dụng gì hết. Đạo sĩ không nên học skill Huyền nữ bổ thiên vì nó chuối lắm
Đạo sĩ và giáp sĩ có một số skill có thể đánh tại chỗ nhờ tổ hợp nhím alt+D.
Nhớ luyện tất cả các skill tư bé đến lớn lên 10 hết để khi đánh dame sẽ được tốt hơn.
5) Khi giao bán đồ hoặc vật gì đó để trách nội dung quá dài bạn chọn biểu tượng copy tạo độ ở phía sau tin mình cần giao là sẽ được. (cái biểu tượng nhỏ như tờ giấy ở góc cuối bản đồ mini).
Ví dụ thế này : B> Thái cực kiếm 1ku ai mua pm triều ca (0,0) 
6) Ở bảng F11: Nếu thấy chữ nâu là các nhiệm vụ bạn chưa làm, chữ xanh lá cây là nhiệm vụ làm rồi, chữ nhạt là nhiệm vụ không thể làm tiếp phải đợi qua ngày hôm sau. 
7) Nhiệm vụ nhân đôi các ngày trong tuần:
thứ 2: thám quân
thứ 3: VTT
thứ 4: siêu độ
thứ 5: Vân lương
thứ 6: Thiên thụ
thứ 7 vận chuyển.
chủ nhật: Thất quải – long châu
Còn nếu khó nhớ thì bạn chỉ cần vào F11 nhìn vào nhiệm vụ nào có dấu * (sao) đầu dòng thì tức nhiệm vụ đó nhân đôi trong ngày – áp dụng cho cả nhiệm vụ thành thị.
8) Cách săn thu thập: Bạn nên chọn 1 tổ đội 6 người trở lên thì đảm bảo săn bao nhiêu được bấy nhiêu, ví dụ săn 100 kiếm nhân sẽ được 100 đoản kiếm.
9) Ép Tứ tinh miễn phí: đầu tiên mỗi loại phải đủ 100 cái
Sau đó ép riêng từng loại – 100 địa tâm sẽ đc 5 đại địa tâm – cứ thế cho 4 loại.
Sau đó mới ép mấy cái To vào với nhau – đảm bảo không mất tiền.
10). Khi đi thám hiểm sư phụ có thể đi cùng với nhiều đệ tự một lúc – chỉ cần thoát PT ra là được.
11) Dị nhân khi đi siêu độ hoặc làm gì mà không muốn con để tử của mình nó đánh tự động thì bấm vào thanh kiếm – nó nằm bên cạnh thanh máu của con đệ chọn như sau – đỏ: tự động đánh – trắng: khóa tự động đánh.
12) Bạn nên chuẩn bị ít thuốc lag bên người – thuốc lag có thể nhấn tạm dừng được nên bạn không phải lo – phòng trường hợp quái mạnh hoặc solô.
Luôn có ít xu trong người – nhiều khi đang làm nhiệm vụ mà chết có xu mà mua Quy hồn châu mà phù lên cho nhanh – nó chỉ tốn 1xu thôi nhưng lại hiệu quả về tâm lý
13) Ngoài Hảo Hữu ra nó còn có chế độ Hảo hữu tạm thời –nghĩa là khi bạn nhấn vô người nào đó chọn hảo hữu tạm thời thì người đó sẽ nằm trong danh sách hảo hữu tạm thời của bạn mà không cần người kia biết để xác nhận – cái lợi của mình đó là khi người ta online mình vẫn có thể biết – mình thường áp dụng cho những người lừa đảo hoặc những thằng mình ghét Hihi!
14) Trong rương F4 – bên dưới có chữ Chỉnh lý – bạn bấm vào đó thì dồ vật trong F4 sẽ được sắp xếp ngắn nắp (rương cũng thế)
15). Giáp sĩ có thể chuyển từ vũ khí ngắn qua vũ khí dài nhờ tổ hợp phím alt+X (rất tốt khi pk)

https://kubet88plus.com/